G1-T             

รหัส : G1-T


ยี่ห้อ : ASLI


รุ่น : วอลุ่มแดมเปอร์ติดหัวจ่ายเหลี่ยม

รายละเอียดทั้งหมด :

วัสดุ G1-T เหล็กอาบสังกะสี(T)  G1-Aอลูมิเนียม(A) G1-Sสแตนเลส (S)

คุณสมบัติ ใช้ไขควงหมุนปรับใบเปิด-ปิด โดยการเปิดและปิดของใบมีลักษณะ
เป็นรูปตัวV สามารถปรับเพื่อเปิด-ปิดใบทั้งหมด หรือเปิดบางส่วน