@ASDAIR
+66-2-452-0747
SD

บานปรับลมทรงกลมซีลพิเศษรุ่นมือปรับ

Fire Damper
Smoke Damper (ลิ้นกันควัน) อุปกรณ์ซึ่งติดตั้งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของควันไฟ 
วัสดุ
SD-T  เหล็กฉาบสังกะสี 
ผิว
SD-T  เหล็กฉาบสังกะสี  
อุปกรณ์เสริม
-
คุณสมบัติ
เป็นแบบผสมใช้ได้ทั้งกันไฟและควัน ใช้ได้ทั้งระบบ Dynamic และ Static บานปิดตามการทำงานของ smoke alarm ได้รับการรับรอง UL555S Leakage class I  Min 8”x10”
Max 36”x 48”
การใช้งาน
ติดตั้งในกำแพงหรือท่อลมสี่เหลี่ยมยับยั้งการไหลของควันไฟ
Product Code  SD-T  
Customized Size   -  
Duct Size   -  
Sidewall Opening   -
Outer Frame      -  
Depth   -  

สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Join our Newsletter 
For the latest news and products