@ASDAIR
02-452-0747

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

AS&D ก่อตั้งเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และก่อสร้างโรงงานที่อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ต่อมาได้เป็นสถานที่ผลิตท่อส่งลม ท่อกลม ท่อเหลี่ยม ข้อต่อต่างๆ วอลุ่มดัมเปอร์ รวมไปถึงหัวจ่ายลมแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก ASLI Mechanical Group ประเทศไต้หวันซึ่งมีความเชี่ยวชาญระบบงานดักท์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและวิจัยคุณภาพสินค้า อีกทั้งยังมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้า จากการร่วมมือกันนี้ AS&D จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตจนเป็นที่ยอมรับ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทยในการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ASLI ปัจจุบัน AS&D มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท และสินค้าของ AS&D ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ได้แก่ SMACNA BS-476  ISO,AMCA, UL, ASTM และ ASHRAE และได้จดสิทธิบัตรการออกแบบสินค้าหลายรายการ
ผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ด้านหัวจ่าย, ท่อลม, วอลุ่มดัมเปอร์และ อุปกรณ์งานดักท์ ดำเนินงานและพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง จนเป็นกิจการในระดับสากล
บริษัท ASLI ก่อตั้งที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อ 14 กันยายน 1970 ทุนจดทะเบียน NT. 37,000,000 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสมาคม ปรับอากาศอเมริกา ADC
มีการขยายฐานการทำงานไปสู่ สาขาในไต้หวัน 5 สาขา และสาขาต่างประเทศได้แก่ ประเทศจีน มาเลเซีย ประเทศไทย

Our vision

เป็นผู้นำในธุรกิจระบบปรับอากาศของประเทศ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและบริการที่ครบวงจรในระดับมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Our Mission

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพงานบริการอย่างมีระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานผลิต และงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การวางแผนการทำงาน เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับบริษัทฯ

4. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนในกระบวนการผลิตทุกครั้งที่ดำเนินการ

5. การใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน

ASLI Mechanical Group in Taipei

Head Office : TAIPEI

บริษัท ASLI MECHANICAL ก่อตั้งที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อ 14 กันยายน 1970 ด้วย ทุนจดทะเบียน NT. 37,000,000 โดยผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ในระบบการกระจายอากาศ เช่นท่ออากาศ HVAC และหัวจ่ายลม ASLI GROUP ผลิตอุปกรณ์ในระบบงานดักท์ที่มีความชำนาญและมีมาตรฐานการผลิตจนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้าในระดับสากล มีโรงงานในไต้หวันถึง 5 แห่ง มีสาขาในจีน , มาเลเซีย และประเทศไทยโดยบริษัท เอเอสแอนด์ดีอุตสาหกรรม จำกัด ASLI ได้รับรองมาตรฐานต่างๆได้แก่  ISO 9001:2015 , UL  ASLI Group มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ได้ทำการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ปี2007 ได้เริ่มวางแผน และก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าขึ้นที่ไต้หวัน โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 2600 ตารางเมตร สร้างขึ้นภายใต้มาตรฐาน ISO, AMCA, UL, ASTM and ASHRAE test standards.  ASLI Laboratory ยังได้รับมาตรฐาน UL แห่งเดียวในเอเชีย

ASLI Branch in Thailand

ผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ในระบบการกระจายอากาศ เช่นท่ออากาศ HVAC และหัวจ่ายลม ASLI GROUP ผลิตอุปกรณ์ในระบบงานดักท์ที่มีความชำนาญและมีมาตรฐานการผลิตจนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้าในระดับสากล 

  • 0 2453 0747 (auto)
  • 0 2452 0786
  • Info@asdair.com
    sale@asdair.com

Thailand AS&D Industry Co.,Ltd

143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Thailand AS&D Industry Co.,Ltd

86 หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกรุทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ASLI Laboratories

ASLI Laboratory ยังได้รับมาตรฐาน UL แห่งเดียวในเอเชีย

ASLI Group มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลได้ทำการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ปี2007 ได้เริ่มวางแผน และก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าขึ้นที่ไต้หวัน โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 2600 ตารางเมตร สร้างขึ้นภายใต้มาตรฐาน ISO, AMCA, UL, ASTM and ASHRAE test standards.  ASLI Laboratory ยังได้รับมาตรฐาน UL แห่งเดียวในเอเชีย

Product

บริษัทฯ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานผลิต และงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การวางแผนการทำงาน เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันพิเศษๆจากทางทางเรา
และยังได้ส่วนลดพิเศษอีกมากมาย